• Altun Tağ

  363
  0
    Heredot M. Ö. V. yüzyıldaki araştırmalarında Doğu Türkistan’ın güneyinde kalan dağlardan birinin adının “Altun Tağ” ve onun geçitlerinden birinin de “Muztağ ata” dendiğini kayd eder. Aradan geçen 2500 sene zarfında bu sözlerin kökü hiç değişmeden ...
 • Sultanahmet ve Fatih Mitingi

  386
  0
  15 Mayıs 1919’da İzmir’in İşgali üzerine Türk Ocağı ve Karakol Cemiyeti tarafından düzenlenen, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bildirisinin de okunduğu, 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919 ve son olarak 13 Ocak 1920 tarihlerinde ...
 • Ziya Gökalp’in Hayatı Ve Malta Mektupları

  395
  0
  İkbal Kütüphanesi, İstanbul 1931‐111 sahife, 75 krş. Bu eseri Ali Nüzhet Bey neşretti. Baş tarafta Köprülüzade Fuat. Beyin bir takrizini görüyoruz. Bundan sonra merhum Gökalp’in doğduğu tarihî muhit tavsif olunuyor. Ziya Beyin aile muhiti, çocukluğu, feraseti, ...
 • Türkler’de Ailenin Tekâmülü ve Bunda “Kadın”

  378
  0
  I‐ Türk Mitolojisinde Erkek ‐ Kadın ve Aile Mefhumları Türk destanının bütün parçaları meydana çıkarılıp henüz birbirine bağlanmış değildir. Bununla beraber bugün elde mevcut olanları da zengin mevat gösterir. Bugünkü Türk destanı başlıca dört büyük parçadan ...
Load More