0

Sakarya muharebesinin yıkıcı etkisinin Anadolu insanında sıcaklığını koruduğu ve ufukta büyük taarruzun görüldüğü bir zamanda İstanbul hükûmetinin içinde bulunduğu acziyeti metindeki kelimelerden gördüğümüz bir belge. Günümüzde Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı olan ve bir şehitliğe de sahiplik eden Karatepe köyü 1 Şubat 1922 tarihinde işgalci Yunan birliklerinin büyük bir katliamına uğradı. Bu katliamdan sonra 18 Şubat tarihinde daha büyük bir katliama maruz kalacak Karatepe köyü olaydan yedi ay sonra 7 Eylül 1922 tarihinde Aydın’ın kurtuluşu ile halas bulacaktı.

Dâhiliye Nazırı Ali Rıza Paşa’dan Hariciye Nazırı İzzet Paşa’ya gönderilen bu metne göre 1 Şubat 1922 tarihinde makineli tüfeklerle donanmış Yunan takip müfrezeleri Aydın’a iki saat mesafede yer alan Karatepe köyüne girerek köylülerin camide toplanmalarını emretmişler. Köylüler camide toplandıktan sonra caminin dört köşesine benzin dolu tenekeleri koyarak ateşe vererek infilak ettirmişler. Bu infilak sonucunda caminin tavanı köylülerin üzerine çökerek iki yüz kadar köylünün bu facianın kurbanı olmasıyla sonuçlanmış.

Güvenilir bir kaynaktan alınan istihbarata göre patlama esnasında köylünün feryad ü figanı Karatepe köyüne bir saat mesafede bulunan Şeyh köyünden de işitilmiş. Dâhiliye Nazırı Ali Rıza Paşa, Hariciye Nazırı İzzet Paşa’dan bu facia ve zulmün bir an önce sonlandırılması için çeşitli teşebbüslerde bulunmasını talep etmiş.

Talha Hızal
1990 senesinde Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Aydın’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü 2013 senesinde bitirdi. 2014-2015 senelerinde Harp Akademisi Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp Tarihi ve Strateji bölümünden özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldı. 2015 senesinde başladığı yüksek lisans eğitimini 2018 senesinde Prof. Dr. Hasip Saygılı danışmanlığında hazırladığı “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” adlı tezle tamamladı. 2013 senesinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde Osmanlı Türkçesi Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Osmanlı Diplomatikası, İstanbul şehir tarihi ve kültürü, Cihan harbinde eşkıyalık ve casusluk, harp tarihi, asayiş tarihi gibi konular hakkında araştırmaları mevcuttur. Halen ismini taşıyan YouTube kanalında farklı dönemlere ait Osmanlı Arşiv Belgeleri okumaları ve yorumlamaları yapmaktadır.

Atom bombası İkinci Dünya Savaşını bitirebilir miydi?

Önceki yazı

Avrupa’da Tespit Edilen Bir Siyonist ve Filistin’deki Ailesinin Sürgünü – 1917

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Belgelerle Tarih Okuması