Lugal

Sümerce hakan, hükümdar, kral anlamlarında.[1] [1] Bahattin Dartman, “Yazının Keşfi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat ...

Lozan Konferansı

20 Kasım 1922’de İsviçre’nin Lozan kentinde başlayan ve Türk delegasyonunu İsmet İnönü, Hasan Saka Bey ve Dr. Rıza Nur’un temsil ettiği konferans.[1] ABD’nin ...

Lordlar Kamarası

İki meclisli Birleşik Krallık Parlamentosu’nun üst meclisi. Parlementonun ayrı bir ögesi olarak 13. ve 14. yüzyıllarda ortaya çıkan Lordlar Kamarası’na üye olma hakkına ...

Loncacı Devlet

Osmanlıca cemaat devleti. Ana malcılarla emekçileri birer lonca halinde örgütleyerek loncaların loncası sayılan devletin bunların arasındaki uyuşmazlıkları kamu yararı içinde çözümleyeceğini varsayan faşist ...

Lonca

İtalyanca loggia. Anadolu’daki esnaflık teşkilatı olan Ahilik’in devamı. Hammaddelerin ihtiyaç sahiplerine verildigi yer, esnaf birliklerinin üyelerinin toplantı yaptığı özel yerler, meslek kurumu. Osmanlı ...

Liyakat

Bir insanın kıymeti veya değerinden; ve ayrıca fazilet veya layığından fazla bir şey olup, o insanın değerli olduğu alandaki özel bir kudreti veya ...

Liva İdare Meclisleri

Bölgelerin mali, askeri, eğitim-öğretim, sağlık, bayındırlık ve diğer işlerin merkezi hükümetten gönderilen talimatlara göre görüşülüp karara bağlanması için 1864 Tarihli Vilayet Kanunu ile ...

Liva

Sancak. Vilayet ve eyalet merkezleri. Osmanlı devlet teşkilatında kaza ile vilayet arasında bulunan idari yapı. Amiri mutasarrıf. [1] [1] Tahir Sezen, Osmanlı Yer ...

Likidite

Akışkanlık, seyyaliyet, kolayca nakit paraya çevrilebilirlik.[1] Yatırımcıların istedikleri zaman büyük miktarlarda, kolaylıkla,düşük maliyetle ve fiyat etkisi olmadan işlem yapabilme kabiliyetleri.[2] [1] Demir-Acar, Sosyal ...

Liberteryanizm

Kendi mantıksal sınırları çerçevesinde liberalizmin ilkelerini benimseyen devlet karşıtı bir ideoloji.[1] [1] Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 457.

Posts navigation