Jurnal

Bir memurun meşhudatına mübeyyin olarak verdiği müzekkere, küçük lahiya, rapor, ilaveten ticarette yevmiye defteri, geminin limanda bulunduğu müddetçe vukuatının kayıt olunduğu defter, seyir ...

Jülyen Takvim

Modern takvimlerin temeli, MÖ 46 yılında Jül Sezar tarafından hazırlatılan, son şeklini MS 8 civarında imparator Agustus döneminde alan takvim.[1] [1] Tezcan Aksu, ...

Jirondenler

Fransız İhtilalinde burjuvayı temsil eden ve Alphonse de Lamartine’nin 1847’de ünlü Histoire des Girondins’i yayınlamasından sonra evrensel hale gelen[1]  krala yakın grup.[2] [1] ...

Jeostratejik

Stratejik açıdan coğrafi unsurların incelenmesini ve stratejik sonuçlar çıkarılmasını, politik çıkarların stratejik yönetimini, bir başka deyişle stratejinin coğrafi gerçeklere dayanarak oluşturulması.[1] [1] Bülent ...

Jeopolitik

Özellikle askeri stratejiyi planlama ve politikacılara pratik önerilerde bulunma ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıkan,[1] coğrafi gerçeklikler ile uluslararası meseleler arasındaki ilişkileri açıklamayı ...

Jandarma Umum Kumandanlığı

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek İçin gerekli tedbirleri almak ...

Jakobenizm

İnsanların üniter iradesinin sembolik bir görüntüsü olarak Fransız Devrimine öncülük eden siyasi birlik,[1] Devrimi desteklemek ve ilerletmek için kulüplerde bir araya gelen insanlar,[2] politik ...