Gülhane Hatt-ı Hümayunu

Sultan Abdülmecid’in 3 Kasım 1839 pazar günü Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane’de okunan ve Tanzimat-ı Hayriye’nin icrasını ilan eden fermanı.[1] [1] Reşat Kaynar, ...

Gulam

Esir veya köle olarak hizmete alınan kimselerin, kabiliyetleri ve aldıkları eğitim neticesinde kazandıkları becerileri doğrultusunda başta ordu olmak üzere çeşitli devlet hizmetlerinde istihdam ...

Gulag

Rusça’da kampların ana yönetimi anlamında kullanılan kısaltma. (Главноеуправлениелагерей/Glavnoye Upravleniye Lagerey) Muhaliflerin ve karşı devrimcilerin gönderildiği Sovyet zorunlu çalışma taburları. [1] [1] Nurettin Çakır, ...

GSMH

Gayri safi milli hasıla. Bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeri. Bu değer özel ve devlet harcamaları ile özel ve kamu ...

Grev

Bağımlı çalışanların belirli bir amaca ulaşmak üzere, iradi olarak ve topluca işi bırakmaları. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 58. maddesinde ...

Gregoryen Takvimi

Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim. 365 gün 5 saat 47 dakika 48 saniyelik dönemsel yılın yaklaşık değeri üstüne kurulan takvim bugün hemen ...

Gotik

Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde oturan bir Cermen kavmi, Orta çağı kapatan, Rönesans’ı başlatan akım, daha çok bir mimarlık üslubu. [1] XII-XV. yüzyıllar arasında ...

Göçebe

Geçim araçlarını elde etmek için mevsimlere göre yaylak ve kışlak değiştiren ve toprağa yerleşmemiş olan toplumların hayat tarzı, yerleşik olmayan kimse veya topluluk.[1] ...

Göç

Şahısların hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere, bir iskan ünitesinden diğerine yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketi,[1] birey ve toplumun anlam ...

Posts navigation