Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması ve İzmir’in İşgali

Birinci Dünya Savaşı’nın üçüncü yılından itibaren malî ve ekonomik durumu sarsılmış olan Osmanlı Devleti’nde üretimin azalması ve buna ilave olarak ulaştırma işlerinin de yetersiz olması halk ve ordunun beslenmesini güçleştirmiştir. 1918 yılından itibaren savaş, Osmanlıların ve Müttefiklerin aleyhine olmuştur. Zira 1918 Mart’ında ’taki İngiliz birlikleri Bağdat’ın yüz kilometre kuzeybatısına varmış

Devamını oku

Tarihyazımı: yönelişler üzerine güncel bir derleme

Popüler Tarih: Geçmişte olmuş olanı ele alan, fakat bunu daha çok edebiyata ve gazeteciliğe benzeyen kendine has biçimiyle yeniden inşa eden bir anlatı, yazım, gösterme türü ve tarihe dair bilginin yaygın görünümü. [1]Yerel Tarih: Bir-birkaç köy, küçük-orta ölçekte bir kasaba veya eyalet/vilayetten daha büyük olmayan bir coğrafi birimin araştırılması.[2]Sözlü Tarih:Bir

Devamını oku

ABD ve Milli Mücadele

ABD-Osmanlı ilişkileri, 1830 yılında ABD'nin talebi üzerine imzalanan bir ticaret anlaşması ile başlamıştır. ABD'nin bu isteğinin temelinde bölgedeki diğer devletlerle olan ticaret yarışı yatarken; Osmanlı'nın buna olumlu yaklaşmasının temelinde ise 1827 yılında Navarin'de yakılan donanmanın yeniden onarılması ve siyasi yalnızlıktan kurtularak, kendisine bir müttefik bulma arayışı vardı. ABD, 'na

Devamını oku

Atatürk’ün 24 Nisan 1920 Tarihli Meclis Konuşmaları

    MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN ATEŞKESTEN MECLİSİN AÇILMASINA KADAR GEÇEN SÜRE İÇİNDEKİ SİYASİ DURUM HAKKINDAKİ MECLİS KONUŞMALARI          24 Nisan 1920          MUSTAFA KEMAL PAŞA()          Sayın milletvekilleri!          Bu gün içinde bulunduğumuz durumu büyük Meclisinizin huzurunda tam olarak ortaya koyabilmek için bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Arzedeceğim konular birkaç

Devamını oku

Gazete Manşetlerinden 23 Nisan

23 Nisan 1920 günü tüm yurtta büyük bir coşkuyla açılan iye Büyük Millet Meclisi egemenliğin millete verildiğinin en büyük kanıtıdır. O gün ve sonraki yıllarda da meclisin açılışı büyük coşkuyla kutlanmıştır. 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanma kararı alınmıştır. 1938’de çıkarılan ek kanun ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Devamını oku

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

23 Nisan’ın yaklaştığı şu günlerde unutmamak gerekir ki 23 Nisan, Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Bu yüzden bize bu imkânı sağlayan Gazi ’e sonsuz teşekkürler borçluyuz. Ruhun Şad Olsun. 1920 yılı başında,

Devamını oku

Montreux Boğazlar Sözleşmesi

ÖZETAsya ile Avrupa’yı coğrafi olarak ayırmasına rağmen siyasi olarak birbirine bağlayan ve Karadeniz havzası devletlerinin ana deniz giriş-çıkış kapısı olan Boğazları’nın hukuki rejimi tarihten bu yana iye’nin dikkatle oluşturmak zorunda olduğu en önemli dış politika sorunlarından birisini oluşturmaktadır. 1453’te İstanbul’un fethinden sonra, Boğazlar, Osmanlı Devleti’nin kesin olarak egemenliği altına

Devamını oku

Haber ve duyurular

Masal Masal Türkiye

Türkçe Tarih 06 Eylül 2020

TÜMAK-I Masal Külliyatı-I iye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını

Devamını oku
Tarihte Bugün

Olay yok

Tarihte ler

Kök böri

Türkçe Tarih 27 Aralık 2020

Maniheist Uygurlardan kalma şiirler içinde bir hükümdar övgüsü de bulunmaktadır. Zieme tarafından Maniheist İranca metinler arasında bulunan bu şiir de dörtlüklerle yazılmış olmakla birlikte

Devamını oku
Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın