Ahıska’nın tarihi

Ahıska ve çevresine tarihte Mesketya da denilmektedir. Buraya bu ismi veren Mesk/Meskh/Meskhi kavmi hakkında kesin bilgilerden söz edemeyiz. Tarih kaynakları, böyle bir kavimden bahsediyorsa da, bu kavmin menşei hakkında açık bilgi veremiyor. Bu konuda kısaca şunlar söylenebilir: Mesk kavmi, Nuh Nebi oğlu Yafes'in oğlu ve Oğuz'un pederi Mesek'ten gelen Masagetlere

Devamını oku

Şaman cübbesi külâhı ve davulu

Bütün yer yüzündeki din adamlarının özel kıyafet taşıma­ ları çok eski devirlerden, iptidaî çağlardan kalma bir gelenek ve görenektir. Kıyafete ve dış görünüşe hiçbir önem ve değer vermiyen İslâm dinine mensup din adamları bile komşu ulus­ların ve eski dinlerin geleneklerine uyarak “ kisve-i ilmiyye” bi­datini icad etmişlerdir. Şamanizm rahipleri olan

Devamını oku

Türk Fütuhat Felsefesi ve Malazgirt Muharebesi

26 Ağustos 1071'de Malazgirt ovasında cereyan eden büyük mubarebenin ehemmiyeti herkesçe malumdur. O zamana kadar Orta-doğuda yenilmez bir kuvvet olarak bilinen Bizans'ın çıkarabildiği en kalabalık ordunun çöküşü ile sonuçlanan muharebenin Türk, İslam ve dünya tarihi yönlerinden değeri birçok araştırmalarda belirtilmiştir. Ancak bunlar daha ziyade savaşın neticelerini tesbit noktasında toplanmaktadır, Gerçek

Devamını oku

Atatürk Büyük Zafer’i bir gece bize nasıl anlattı?

Ali Naci Karacan'ın bir hatırası: Size zaferi anlatayım! Atatürk’ün sofrasında Zafer hatıraları Yıllarca evvel, bir gece, Ankara'da, Çankaya'da, bizzat Gazi Mustafa Kemal'in, o muazzam galibiyetin nasılhazırlandığını, nasıl gerçekleştirildiğini, kendine mahsus o harikulâde konuşuşu ile bize anlatışını hatırlıyorum. Geç vakit, sofrasından ayrıldıktan sonra, anlattıkları henüz hafızamda bütün tazelikleriyle diri ve canlı

Devamını oku

Türk tarihinin dönüm noktası

Efendiler, Afyonkarahisar - Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan bu 30 Ağustos Muharebesi Türk tarihinin en mühim bir dönüm noktasını teşkil eder. Tarihi millîmiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada ihraz ettiği zafer kadar neticei kat'iyeli ve bütün tarihe, yalnız bizim tarihimize değil,

Devamını oku

Dünyanın gözünde Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra içerde ve dışarda büyük yankı oluşturdu. 25 Temmuz tarihli Fransız gazetelerinde Lozan’la ilgili memnuniyetsizlikler dile getiriliyor. Eclair gazetesi Lozan’la ilgili şunları söylemiştir: “Hilal, Haç’a böylesine bir yenilgi darbesi indirmemişti.” Echo de National’de Partinax antlaşmayı bir yenilgi sembolü olarak nitelendiriyordu. Victoria’da M. Herbette, İngilizler açısından pek parlak

Devamını oku

Samsun’a çıktığım gün genel durum ve görünüm

1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsuna çıktım. Genel durum ve görünüm: Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu grup, Genel Savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaşın uzun seneleri içinde, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Genel Savaşa sevkedenler, kendi hayatlarının

Devamını oku

Kırım Tatar Türkleri’nin 18 Mayıs 1944 sürgünü

1931-1936 yılları arasında Kırım’daki “sovyetleştirme” siyasetiyle müslüman din adamlarının çoğu Kırım’dan sürülür ve öldürülür, cami ve medreseler kapatılır. Kırım Tatar aydınları “burjuva milliyetçiliği” ile suçlanarak takibata uğrar. 1937-1938 yıllarında ise, Stalin hükümetinin uyguladığı  yıldırma politikaları neticesinde Kırım Tatarlarının bütün sosyal tabakaları tevkif, sürgün ve imha edilir. Kırım’da Sovyet hakimiyetinin 1921-1941

Devamını oku

Haber ve duyurular

Masal Masal Türkiye

Türkçe Tarih 06 Eylül 2020

TÜMAK-I Türk Masal Külliyatı-I Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını

Devamını oku
Tarihte Bugün

Olay yok

Tarih kategorisinde son içerikler

Şaman cübbesi külâhı ve davulu

Türkçe Tarih 16 Haziran 2021

Bütün yer yüzündeki din adamlarının özel kıyafet taşıma­ ları çok eski devirlerden, iptidaî çağlardan kalma bir gelenek ve görenektir. Kıyafete ve dış görünüşe hiçbir

Devamını oku

Tarihte Türkler

Ahıska’nın tarihi

Türkçe Tarih 29 Haziran 2021

Ahıska ve çevresine tarihte Mesketya da denilmektedir. Buraya bu ismi veren Mesk/Meskh/Meskhi kavmi hakkında kesin bilgilerden söz edemeyiz. Tarih kaynakları, böyle bir kavimden bahsediyorsa

Devamını oku
Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın