Generic selectors
Sadece birebir eşleşmeler
Başlıkta ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara

Baksı

Folklor araştırmacısı Hadi Zarifin ifadesine göre, Özbek halk destanlarının nesilden nesile intikal ettirilmesinde en önemli rolü bahşılar üstlenmiştir. sözcüğü Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde ve halk kültüründe genel olarak şaman anlamına gelir. Bahşı, Bağşı, Bahçı, Bakşı olarak da söylenir. Moğollar Böğe veya Büge derler. Aslında (şaman) kavramından daha geniş

Devamını oku

Türk kültüründe at

At, Türklerde çok büyük önemi bulunan bir canlıdır. Efsâne ve masallarda sahipleriyle birlikte silkinip daz (kel) bir ata dönüşen atlar bulunur. Böylece bir anda güçleri artar. Konuşabilen, uçabilen atlar vardır masallarda. Köroğlunun kıratı vardır ve sudan çıkıp gelmiştir. Battal Gazinin atının adı ’dır. Kırk gün güneş görmeyen bir ahırda ıslah

Devamını oku

Mustafa Kemal Atatürk’ün Künye Bilgileri

Mustafa Kemal hakkında yapılan biyografi çalışmalarında onun öğrenim hayatı ile ilgili verilen bilgilerin çoğunun yanlış olduğu görülmektedir. Bu yanlışlıklardan Harp Okulu'ndaki dönemi de kurtulamamış, arşiv çalışması yapılmadan genellikle birbirinden aktarmalarla ve Rumi, Hicri tarihleri Miladi tarihlere çevirirken yapılan hatalarla bu yanlışlıklar devam edip gitmiştir. Hatta, bu biyografilerin yanlışlarını düzeltmek

Devamını oku

Milli Mücadele Güney Cephesi

Mütareke sonrası 1919 Ocak ayından itibaren Fransızlar Çukurova Bölgesini, İngilizler ise Antep, Urfa, Maraş’ı işgale başladılar. 15 Eylül 1919 tarihinde vardıkları anlaşmaya göre İngilizler, Filistin ve Irak’a; Fransızlar da Suriye ve Lübnan’a mandater devlet olarak yerleşme kararı alınca İngilizler işgal ettikleri yukarıdaki Türk şehirlerini Fransızlara bıraktılar. Ekim sonu ve kasımın

Devamını oku

Milli Mücadele’de Büyük Taarruz

Türk Komuta Kurulu, Sakarya Muharebesi’nden sonra Batı Cephesi’nde egemen olan uzun sessizlik döneminden orduyu Yunan müdahalecilere karşı kesin savaşa hazırlamakta yararlandı. 1922 ortalarında Türk ordusu baştan başa yeniden örgütlendirilmiş ve genel bir saldırı için tüm gereçlerle donatılmıştı. [1] Silah gücü, 98.596 tüfek, 2.025 hafif, 839 ağır olmak üzere 2.864 makineli

Devamını oku

Ağaç Ata

Bazı Türk boyları örneğin Uygurlar ağaçtan türediklerine inanırlar. İki nehrin kavşağında bulunan bir adacığın tam ortasında yanyana duran iki ağacın arasına düşen yıldırımlar sonrasında beş tane çadır belirir ve içlerinde birer tane çocuk oturmaktadır. Bu çocuklar o bölgedeki kavimlerce bulunurlar ve onların içinde yetişip büyürler ve Uygur’ların ataları olurlar. Gidip

Devamını oku

Namazgâh, Rumeli Hamidiye Tabyaları fotoğrafları

https://youtu.be/CFws2HB1thM Kilitbahir köyünde Kilitbahir Kalesi’nin yanı başında, Namazgâh Burnu mevkiinde yer almaktadır. Tabyada kitabe yoktur. Ancak sonradan yapıldığı anlaşılan bonetlerden ortadakinin kapısı üzerinde II. Abdülhamid tuğralı ve H. 1309/M. 1892 tarihli oval kitabe bulunmaktadır. Tabya, tıpkı Değirmenburnu ve Nara’da olduğu gibi, Anadolu Mecidiye Tabyası’na mimarî açıdan benzemektedir. Bu

Devamını oku

Ağaç Ana

Yerle göğü birbirine bağlayan yaşam ağacı Ulu Kayın’ı (Bay Terek’i) korur. Bazı Türk boyları ağaçtan türediklerine inanırlar. Örneğin bir boyun adı olan kelimesi, “Ağaç Kovuğu” demektir. ’ı annesi, bir adanın ortasında bulunan ağacın kovuğunda doğurmuştur. lar da onun soyundan türemişlerdir. Aslında ağaç kovuğunun içerisinde yer alan kadın motifinin sonraki

Devamını oku

Haber ve duyurular

Masal Masal Türkiye

Türkçe Tarih 06 Eylül 2020

TÜMAK-I Türk Masal Külliyatı-I Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını

Devamını oku
Tarihte Bugün

Olay yok

Tarih kategorisinde son içerikler

Baksı

Türkçe Tarih 23 Ocak 2021

Folklor araştırmacısı Hadi Zarifin ifadesine göre, Özbek halk destanlarının nesilden nesile intikal ettirilmesinde en önemli rolü bahşılar üstlenmiştir. sözcüğü Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde

Devamını oku

Türk kültüründe at

16 Ocak 2021

Ağaç Ata

04 Ocak 2021

Ağaç Ana

01 Ocak 2021

Kök böri

27 Aralık 2020

Tarihte Türkler

Kök böri

Türkçe Tarih 27 Aralık 2020

Maniheist Uygurlardan kalma şiirler içinde bir hükümdar övgüsü de bulunmaktadır. Zieme tarafından Maniheist İranca metinler arasında bulunan bu şiir de dörtlüklerle yazılmış olmakla birlikte

Devamını oku
Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın