Türk Fütuhat Felsefesi ve Malazgirt Muharebesi

26 Ağustos 1071'de Malazgirt ovasında cereyan eden büyük mubarebenin ehemmiyeti herkesçe malumdur. O zamana kadar Orta-doğuda yenilmez bir kuvvet olarak bilinen 'ın çıkarabildiği en kalabalık ordunun çöküşü ile sonuçlanan muharebenin Türk, İslam ve dünya tarihi yönlerinden değeri birçok araştırmalarda belirtilmiştir. Ancak bunlar daha ziyade savaşın neticelerini tesbit noktasında toplanmaktadır, Gerçek

Devamını oku

Atatürk Büyük Zafer’i bir gece bize nasıl anlattı?

Ali Naci Karacan'ın bir hatırası: Size zaferi anlatayım! Atatürk’ün sofrasında Zafer hatıraları Yıllarca evvel, bir gece, Ankara'da, Çankaya'da, bizzat Gazi Mustafa Kemal'in, o muazzam galibiyetin nasılhazırlandığını, nasıl gerçekleştirildiğini, kendine mahsus o harikulâde konuşuşu ile bize anlatışını hatırlıyorum. Geç vakit, sofrasından ayrıldıktan sonra, anlattıkları henüz hafızamda bütün tazelikleriyle diri ve canlı

Devamını oku

Türk tarihinin dönüm noktası

Efendiler, Afyonkarahisar - Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan bu Muharebesi Türk tarihinin en mühim bir dönüm noktasını teşkil eder. Tarihi millîmiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada ihraz ettiği zafer kadar neticei kat'iyeli ve bütün tarihe, yalnız bizim tarihimize değil,

Devamını oku

Dünyanın gözünde Lozan Antlaşması

Antlaşması imzalandıktan sonra içerde ve dışarda büyük yankı oluşturdu. 25 Temmuz tarihli Fransız gazetelerinde ’la ilgili memnuniyetsizlikler dile getiriliyor. Eclair gazetesi ’la ilgili şunları söylemiştir: “Hilal, Haç’a böylesine bir yenilgi darbesi indirmemişti.” Echo de National’de Partinax antlaşmayı bir yenilgi sembolü olarak nitelendiriyordu. Victoria’da M. Herbette, İngilizler açısından pek parlak

Devamını oku

Samsun’a çıktığım gün genel durum ve görünüm

1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsuna çıktım. Genel durum ve görünüm: Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu grup, Genel Savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaşın uzun seneleri içinde, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Genel Savaşa sevkedenler, kendi hayatlarının

Devamını oku

Kırım Tatar Türkleri’nin 18 Mayıs 1944 sürgünü

1931-1936 yılları arasında Kırım’daki “sovyetleştirme” siyasetiyle müslüman din adamlarının çoğu Kırım’dan sürülür ve öldürülür, cami ve medreseler kapatılır. Kırım Tatar aydınları “burjuva milliyetçiliği” ile suçlanarak takibata uğrar. 1937-1938 yıllarında ise, Stalin hükümetinin uyguladığı  yıldırma politikaları neticesinde Kırım Tatarlarının bütün sosyal tabakaları tevkif, sürgün ve imha edilir. Kırım’da Sovyet hakimiyetinin 1921-1941

Devamını oku

Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması ve İzmir’in İşgali

Birinci Dünya Savaşı’nın üçüncü yılından itibaren malî ve ekonomik durumu sarsılmış olan Osmanlı Devleti’nde üretimin azalması ve buna ilave olarak ulaştırma işlerinin de yetersiz olması halk ve ordunun beslenmesini güçleştirmiştir. 1918 yılından itibaren savaş, Osmanlıların ve Müttefiklerin aleyhine olmuştur. Zira 1918 Mart’ında Irak’taki İngiliz birlikleri Bağdat’ın yüz kilometre kuzeybatısına varmış

Devamını oku

Haber ve duyurular

Masal Masal Türkiye

Türkçe Tarih 06 Eylül 2020

TÜMAK-I Türk Masal Külliyatı-I sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını

Devamını oku
Tarihte Bugün
Ölüm
2008 2008 - Cengiz Aytmatov, Kırgız Türk'ü edebiyatçı, çevirmen ve gazeteci (d. 1928)

Tarih kategorisinde son içerikler

Atatürk Büyük Zafer’i bir gece bize nasıl

Türkçe Tarih 03 Haziran 2021

Ali Naci Karacan'ın bir hatırası: Size zaferi anlatayım! Atatürk’ün sofrasında Zafer hatıraları Yıllarca evvel, bir gece, Ankara'da, Çankaya'da, bizzat Gazi Mustafa Kemal'in, o muazzam

Devamını oku

Tarihte Türkler

Türk Fütuhat Felsefesi ve Malazgirt Muharebesi

Türkçe Tarih 10 Haziran 2021

26 Ağustos 1071'de Malazgirt ovasında cereyan eden büyük mubarebenin ehemmiyeti herkesçe malumdur. O zamana kadar Orta-doğuda yenilmez bir kuvvet olarak bilinen 'ın çıkarabildiği en

Devamını oku
Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın