Montreux Boğazlar Sözleşmesi

ÖZET ile Avrupa’yı coğrafi olarak ayırmasına rağmen siyasi olarak birbirine bağlayan ve Karadeniz havzası devletlerinin ana deniz giriş-çıkış kapısı olan Türk Boğazları’nın hukuki rejimi tarihten bu yana Türkiye’nin dikkatle oluşturmak zorunda olduğu en önemli dış politika sorunlarından birisini oluşturmaktadır. 1453’te İstanbul’un fethinden sonra, Boğazlar, Osmanlı Devleti’nin kesin olarak egemenliği altına

Devamını oku

II. İnönü Zaferi

Londra Konferansı’nın kararlarını kabul etmeyen ve ’nda hiçbir değişiklik yapmak istemeyen Yunan hükûmeti taarruza karar verdi. Türk delegeleri Londra’dan ayrılmadan, Yunanlıların taarruza geçmeleri, Fransa ve İtalya’da iyi karşılanmadığı gibi İngiliz Avam Kamarası’nda da eleştirilere sebep oldu. [1] 23 Mart 1921 sabahı düşman Bursa Bölgesinde üç fırkasıyla ilerlemeye başladı. Başlangıçta

Devamını oku

Galata Mevlevihanesi

KISACA MEVLEVİLİK TARİHÇESİ Mevleviyye tarikatının kurucusu, 1207 tarihinde [1]dünyaya gelen mutasavvıf ve şair MevlânâCelâleddîn-i Rûmî’dir. (Mesnevî’nin girişinde kendi yazdığına göre, Muhammed bin Muhammed binHüseyin el-Belhî [2] ). 13. yy’da yaşayan Rûmî'nin, içinde bulunduğu coğrafya ve zaman itibariyle Moğolsaldırılarına maruz kalan Anadolu ları, kardeş kavgaları ve entrikalar sebebiyle devlet gücüsarsılmış; 1237’de

Devamını oku

Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşının kaderini değiştirmiş olabilir

Bugün Çanakkale Savaşları'nın 106. yıldönümü. Konumuz Atatürk’ün askeri hayatı ile ilgili. Gayrı Resmi Tarih adıyla Atatürk düşmanlarının anlatımlarını ve Resmi Tarih [1] diyerek burun kıvırıp beğenmedikleri tarihi gerçekleri masaya yatıracağız. GRT’nin yazdıklarının doğru ve güvenilir, akla mantığa yatkın olabilmesi için sadece RT'yi değil, “Askeri Tarih”i de alt etmesi gerek. Bu

Devamını oku

Tarihi Değiştiren Gemi “Nusrat”

Çanakkale Deniz Muharebesi’nin ilk açılış hamlesi, 19 Şubat 1915’te üç filo hâlinde tertiplenmiş olan İtilaf Devletleri’ne ait donanmanın boğazda belirmesiyle başlamıştı.13 Mart’a kadar İtilaf Donanması’na ait gemiler Osmanlı istihkâmlarını yoğun top ateşine tutarak birkaç defa boğazı zorlama girişiminde bulundu. [1] 18 Mart 1915 Amiral Robeck, plan dâhilinde Boğaz’ın sadece 1

Devamını oku

Bir inanç sistemi olarak Şamanizm

Şamanizm, Erken Paleolitik çağdan itibaren özellikle bozkır toplumlarında, Sibirya ve Orta civarında yaygın, günümüzde de yaşayan inanış biçimidir. Çoğu antropolog ve ilahiyatçılara göre tabiatüstü güçlerle iletişim kurulabileceğine inanılan ilk inanç sistemidir. Şamancılık veya Kamcılık olarak da bilinen Şamanizm inancı, sistematik dinden ziyade merkezinde şamanın yer aldığı, kendine has inanç ve

Devamını oku

İşgal Kararının Alınması ve İstanbul’un Resmen İşgali

İtilaf Devletlerinin İstanbul’un işgali için birçok nedeni bulunmaktaydı. Başlıca sebepler arasında Adana, Antep ve Maraş’ta Fransız işgal kuvvetlerine karşı yürütülen Millî Mücadele hareketi, İstanbul’da siyasi yapıda değişim meydana gelmesi ve istifa eden Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin yerine, üyelerinin bir bölümü milliyetçi eğilimde olan Ali Rıza Paşa Hükümetinin göreve başlamasıdır. [1]

Devamını oku

Haber ve duyurular

Masal Masal Türkiye

Türkçe Tarih 06 Eylül 2020

TÜMAK-I Türk Masal Külliyatı-I Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını

Devamını oku
Tarihte Bugün

Olay yok

Tarih kategorisinde son içerikler

Montreux Boğazlar Sözleşmesi

Türkçe Tarih 07 Nisan 2021

ÖZET ile Avrupa’yı coğrafi olarak ayırmasına rağmen siyasi olarak birbirine bağlayan ve Karadeniz havzası devletlerinin ana deniz giriş-çıkış kapısı olan Türk Boğazları’nın hukuki rejimi

Devamını oku

II. İnönü Zaferi

Londra Konferansı’nın kararlarını kabul etmeyen ve Sevr

Tarihte Türkler

Kök böri

Türkçe Tarih 27 Aralık 2020

Maniheist Uygurlardan kalma şiirler içinde bir hükümdar övgüsü de bulunmaktadır. Zieme tarafından Maniheist İranca metinler arasında bulunan bu şiir de dörtlüklerle yazılmış olmakla birlikte

Devamını oku
Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın