Milli Mücadele: Askeri Muhteviyata Haiz Kitap ve Tezler

Milli Mücadele’nin askeri yönü üzerine neşredilen eserlerin konulara ve alt başlıklara dağılımı bakımından nicel ve nitel çeşitliliği genel bir değerlendirme yapmayı imkânsız kılsa da, eserlerin tasnifi ve bu minval üzerine değerlendirilmesi, -konu ve alanda zaman içerisinde kendisine yer edinmiş, yahut yapılan taramalarda göze çarpan eserlerin akademik kaidelere riayet edilerek sunulması-

Devamını oku

Birinci Meşrutiyet Döneminde Meclis-i Mebusan ve İstizah (Gensoru)

Konuşma hürriyetleri mebuslar kadar bile olmayan vükelanın, [1] memuriyetlerinde veyahut mesuliyetlerinde yaşanan aksaklıkları talep olunması halinde mebuslara izah etmesi Birinci Meşrutiyet Parlamentosunda istizah olarak addedilmektedir. Kavram mebuslar tarafından “sual etmek” ve “cevab-ı kafi almak” olarak tanımlansa da, [2] yürütmenin denetimine dair herhangi bir motivasyon barındırmamaktadır. Aksine Bâb-ı Âli arz maı

Devamını oku

1876 Kanun-i Esasi’de Yasama-Yürütme İlişkileri: Kavramsal Çağrışım (Kuvvetler

23 Aralık 'da imparatorluk halkı için bir haklar bildirgesi olarak ilan edilen [1] -, ancak alışılmışın dışında terimleri dolayısıyla sınırlı bir otokrasi olarak tanımlanabilecek Kanun-i Esasi, [2] - her biri kendi bakanlığından sorumlu bir bakanlar kurulu, atanmış bir senato, seçilmiş bir milletvekilleri meclisi öngörmekte idi. [3] - tarihli Kanun-i

Devamını oku

Şer ordusu “Kuva-yı İnzibatiye”

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla, İtilaf Devletleri Türk topraklan üzerindeki planlarını hızlı bir şekilde uygulamaya başladılar. İtilaf Devletlerinin faaliyetlerine karşılık yurdun birçok yerinde milli cemiyetler kuruldu. Özellikle İzmir'in Yunanlar tarafından işgali üzerine, halkın İtilaf Devletleri'ne karşı tepkisi daha da büyüdü. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgali dolayısıyla, TBMM'nin açılması

Devamını oku

Ali Fuat Cebesoy’un “Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Devrimleri”

Ali Fuat Cebesoy'un Bilinmeyen Hatıralar Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Devrimleri isimli 385 sayfadan oluşan eseri 2001 yılında Temel Yayınları tarafından İstanbul'da yayımlanmıştır. Cebesoy anılarının birçoğunu sağlığında yayımlamış, bunları görme mutluluğuna erişmiştir. Fakat tahlile tabi tuttuğumuz bahsi edilen eser ise Cebesoy'un vefatının ardından sağlığında kitaplaşmamış bazı notlarından, dergilerde yayımlanmış dergi ve

Devamını oku

Tarih Araştırmalarında Hatırat Türü Eserlerin Kaynak Değeri Üzerine

Tarih ilmi kaynaklar vasıtasıyla yapılır. [1] Tarihte olaylar yaşanırken çevresinde bir dizi iz bırakır. Bahse konu bu izlerin mücessem hali tarihin kaynaklarıdır. [2] Kaynak geçmiş hakkında tanıklıktır, [3] tarihi bilgi veren malzemedir [4] ve tarih ilmini maksatsız bir malumat yığını olmaktan uzaklaştıran yegane unsurdur. [5] Tarihçi kaynaklar vasıtasıyla geçmiş düşünceyi

Devamını oku

Mustafa Kemal’den tarihi bir mektup

Bu toplantıdan [1] ve Kararnamenin düzenlenmesinden bir müddet sonra idi ki, Kolordu; Başhekimi HÜSEYİN Bey eskiden tanıdığı i ziyaret için izin is­tedi kendisini gönderdim. Bu zat Sivas a giderken Niğde ile Kayseri arasında, Sivas tan Konya ya gelmekte olan ve Heyeti Temsiliye de çalışmış bulunan eski Valisi Haydar

Devamını oku

Sivas Kongresi ve Ali Galip olayı

Paşa, Erzurum Kongresi'nin bitimiyle birlikte yeniden Sivas Kongresi'nin hazırlıklarıyla ilgilenmeye başladı. Zira Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e yönelik Ermeni ve Rum tehdidini bertaraf etmek üzere yapılmış, bölgesel bir kongre idi. Ama ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar sadece Rum ve Ermeni tehdidinden kaynaklanmıyordu. Batı Anadolu'da Yunanlılar, Güney

Devamını oku

Haber ve duyurular

Masal Masal Türkiye

Türkçe Tarih 06 Eylül 2020

TÜMAK-I Türk Masal Külliyatı-I Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını

Devamını oku
Tarihte Bugün

Olay yok

Tarih kategorisinde son içerikler

Mustafa Kemal’den tarihi bir mektup

Türkçe Tarih 05 Şubat 2021

Bu toplantıdan [1] ve Kararnamenin düzenlenmesinden bir müddet sonra idi ki, Kolordu; Başhekimi HÜSEYİN Bey eskiden tanıdığı i ziyaret için izin is­tedi kendisini

Devamını oku

Baksı

23 Ocak 2021

Türk kültüründe at

16 Ocak 2021

Ağaç Ata

04 Ocak 2021

Ağaç Ana

01 Ocak 2021

Tarihte Türkler

Kök böri

Türkçe Tarih 27 Aralık 2020

Maniheist Uygurlardan kalma şiirler içinde bir hükümdar övgüsü de bulunmaktadır. Zieme tarafından Maniheist İranca metinler arasında bulunan bu şiir de dörtlüklerle yazılmış olmakla birlikte

Devamını oku
Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın