Generic selectors
Sadece birebir eşleşmeler
Başlıkta ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara

“İnkılabın nuru bir cemiyette kadınlar vasıtasıyla akseder.”

‘eğitimli anneler’ vurgulamasıyla, 19. yüzyıl ortalarından itibaren başlayan kadınlarla ilgili dönüşüm hareketlerinin ve konuyla ilgili teklif ve tasarıların paralelinde bir konumu benimsemiş görünür. Zira dönemde konuyla ilgili olarak söylenebilecek en önemli tespitlerden ilki, kadınların acilen modernize edilmesiyse ikincisi, bu modernizasyonun Osmanlı medeniyetinin belirleyenleri etrafında gerçekleştirilmesidir. Dönem aydınlarının tamamı

Devamını oku

Büyük Attila ve kardeşi Bleda

Türk devlet geleneğinde (töresinde), hakanın vefatından sonra tahta en büyük kardeşin değil, bu zor görevi yerine getirebilecek özelliklerde olan kardeşin geçmesi adeti vardır. 425’ten bu yana Hun İmparatorluğunun hakanı olan Rua, Roma İmparatorluğu ile yürütülen barış görüşmeleri sırasında 434 yılında ansızın öldü. Attila ve Bleda’nın amcası olan Rua’nın ölümü üzerine,

Devamını oku

Türkler ve Balkanlar

Kuzey'den Gelen Türkler Balkanlar tarihi, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Balkan kelimesi sıra-dağ veya dağlık anlamına Türkçe bir sözcüktür. Güvenilir tarih kaynaklarına göre, Balkan Yarımadası. VI. Yüzyıldan başlıyarak Türk kavimlerinin gelip yerleştiği bir yurt olmuştur. Doğudan, Asya içinden, Kuzey Karadeniz step bölgesi yol ile birbiri ardından gelen atlı göçebe Türk

Devamını oku

Türk’ün Ata Sporu Güreş

Güreşin tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İlkel insan yaşantısında doğa şartları gereği insan, güçlü olmaya savaşmaya, vuruşmaya yönlenmiştir. Türklerde ise güreşin tarihi Orta Asya dönemine kadar dayanmaktadır.  Bazı kaynaklar güreş sözcüğünün kökeninin küremek fiilinden geldiğini savunmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’a göre “çalış” ve “çelme” sözcüklerinin tam karşılığı güreş sözcüğüdür, güreşçiden de

Devamını oku

İzmir düğünü

’in kurtuluş günlerinde kaleme alınan bir başka yazının “ Düğünü” başlığını taşıması yine İstanbul’da o günlerdeki hislerin farklı bir ifadesidir. Bu başlık ve benzerleri İstanbul halkının sevince ortaklığını göstermektedir. Yüz binlerce Müslüman’ın kalbi bir tek kalp gibi çarpmakta ve halk hep bir ağızdan; “Yaşasın Ordu, Yaşasın Anadolu, Yaşasın asker, Yaşasın

Devamını oku

10 Ağustos 1915-Conkbayırı

… Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. Dört buçuğa geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade ve mitralyöz ateşi başlar, kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı düzende duran askerîmiz üzerinde duran askerîmiz üzerinde bir defa patlarsa, hücumun imkânsızlığına şüphe

Devamını oku

Seyit Onbaşı

Seyit Onbaşı 1889’da Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Çamlık Köyü’nde doğmuştur. Çiftçi bir ailenin oğlu olan Seyit, çocukluğundan beri gürbüz yapısı ve pehlivan görüntüsü ile dikkat çekmiş ve bu görüntüsünden dolayı ona “Koca” lakabı takılmıştır. Koca Seyit 1909 yılında askere alınmış ve üç yıllık askerken 1912’de Balkan Savaşları başlamış ve birliği

Devamını oku

II. Mehmet’in zaferine Papalığın tepkisi

1453 Haziranının başlarında mültecilerle dolu bir kayık Girit’e ulaşınca İstanbul’un düştüğünü öğrenen ilk Katolikler Venedikliler oldu. Diğer kurtulanlar Peloponnesus (Balkan Yarımadası), Kıbrıs, Euboea (Evia) gibi yerlerde ve başkente en yakın olan diğer adalarda başladılar. İstanbul’a yardım etmesi için Papa V. Nicholas tarafından görevlendirilen papalık donanması, komutanları yapacakları görevin yarasız olduğunu

Devamını oku

Haber ve duyurular

Masal Masal Türkiye

Türkçe Tarih 06 Eylül 2020

TÜMAK-I Türk Masal Külliyatı-I Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını

Devamını oku
Tarihte Bugün

Olay yok

Tarih kategorisinde son içerikler

Türkler ve Balkanlar

Türkçe Tarih 23 Eylül 2020

Kuzey'den Gelen Türkler Balkanlar tarihi, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Balkan kelimesi sıra-dağ veya dağlık anlamına Türkçe bir sözcüktür. Güvenilir tarih kaynaklarına göre, Balkan

Devamını oku

Seyit Onbaşı

18 Ağustos 2020

Ergenekon menkıbesi

06 Temmuz 2020

Şeyh Sait davası

29 Haziran 2020

Türk’ün Ata Sporu Güreş

, Molla İzzet, Koca Yusuf, Recep Kara, Ali Gürbüz gibi çayır güreşinde dünyaya nam salmış Türk pehlivanlar olduğu gibi bugün minderde de Yaşar Doğu, Hamza Yerlikaya, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem, Mehmet Özal gibi dünyaya rüşdünü ispat etmiş, başarılı isimlerle Türk’ün güreş geleneği dünyaya adını duyurmaya devam etmektedir.

Celaleddin

Cengin birinde Sultan’a yanaşmaya çalışan bir bölük

Tarihte Türkler

Fatih, İstanbul

II. Mehmet’in zaferine Papalığın tepkisi

Türkçe Tarih 06 Ağustos 2020

1453 Haziranının başlarında mültecilerle dolu bir kayık Girit’e ulaşınca İstanbul’un düştüğünü öğrenen ilk Katolikler Venedikliler oldu. Diğer kurtulanlar Peloponnesus (Balkan Yarımadası), Kıbrıs, Euboea (Evia)

Devamını oku
Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın