0

 

Rıza Tevfik – Talha Hızal Arşivi

“İttihatçı haydutlar beni tepeledi. Siz onların sadrazamısınız”

Sopalı seçimler olarak tarihe geçen 1912 seçimleri Türk siyasi tarihinin ilk erken seçimi idi. Çeşitli cephelerde savaşların devam ettiği bu süreçte İttihatçılar mecliste çoğunluğu kazanmak için çeşitli bölgelerde baskı uygulamışlardı. Bu baskı nedeni ile tehdit manasında “sopalı seçim” diye anılsa da bu sopa bir yerde uygulama safhasına geçmiş ve Feylesof Rıza Tevfik Bey şiddetli bir dayak yemişti.

İttihat ve Terakki Fırkasında siyaset yaparken sonra Hürriyet ve İtilaf fırkasına geçen Rıza Tevfik Bey politik tutarsızlıkları ile tanınırdı. 1912 seçimlerinden sonra Gümülcine’de İttihatçılar tarafından şiddetli bir dayak yiyen Rıza Tevfik (Bölükbaşı) Sadrazam Küçük Said Paşa’ya iğneleyici ifadeler kullanarak şikâyetini içeren bir telgraf göndermiş. Said Paşa da bu iğneleyici ve hatta aşağılayıcı ifadelerin bir önemi olmadığını ancak herkesin hukukunu muhafaza etmenin gerekliliğini ifade ederek gerekli soruşturmanın yapılmasını Dahiliye Nezaretine bildirmiş. Rıza Tevfik’in telgrafının suretini de ekte göndermiş.

Said Paşa – Talha Hızal Arşivi

Rıza Tevfik’in Sadrazam Said Paşa’ya telgrafı:

“Der-Saadet’de Sadrazam Said Paşa’ya En âciz bir Osmanlı’nın hukukunu bile te’mîn edeceğinizi bana vaktiyle söylemiş idiniz. İttihatçı haydudlar beni tepeledi. Siz onların sadrazamısınız. Sizi târih-i Osmânî millet (ve) medeniyet nâmına tebrîk ederim.
Feylesof Rıza Tevfik”

Telgraf metninin okuma videosu için bkz:

Talha Hızal
1990 senesinde Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Aydın’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü 2013 senesinde bitirdi. 2014-2015 senelerinde Harp Akademisi Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp Tarihi ve Strateji bölümünden özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldı. 2015 senesinde başladığı yüksek lisans eğitimini 2018 senesinde Prof. Dr. Hasip Saygılı danışmanlığında hazırladığı “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” adlı tezle tamamladı. 2013 senesinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde Osmanlı Türkçesi Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Osmanlı Diplomatikası, İstanbul şehir tarihi ve kültürü, Cihan harbinde eşkıyalık ve casusluk, harp tarihi, asayiş tarihi gibi konular hakkında araştırmaları mevcuttur. Halen ismini taşıyan YouTube kanalında farklı dönemlere ait Osmanlı Arşiv Belgeleri okumaları ve yorumlamaları yapmaktadır.

Bu Dünyadan Bir Necat Çetin Geçti

Önceki yazı

İngiliz John’a verilen Arkeoloji İmtiyazı / Selçuk Ayasuluğ örneği 1864

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Belgelerle Tarih Okuması