Eyalet

Osmanlı İmparatorluğunda en büyük sivil veya askeri yönetim birimi. Arapça idare etme, valilik görevini yapma anlamındaki “iyalet” kelimesinden gelmektedir.  XVI. yüzyılda ve daha ...

Evlad-ı Fatihan Teşkilatı

1697’de çıkarılan bir hatt-ı hümayun ile Rumeli’de meskun yörük taifelerinin dönemin askeri ve iktisadi ihtiyaçlarına göre tanzim edilmesi.[1] [1] M. Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de ...

Evlad-ı Fatihan

Rumeli’nin Manastır, Pirlepeviç, Tikveş, Demirhisar, Serez Zihne, Vodina Yenice, Langaza, Drama şehir-kasabalarında ve bunların civarında oturan Rumeli fatihlerinin evlatları ile bu kıta feth ...

Evlad-ı Ekber/Erşad

1. Ahmed devrinde değişen saltanat veraset usulü, hanedanın en yaşlı üyesinin tahta geçme geleneği. [1] [1] İsmail Katgı, “Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki ...

Etnik Grup

Ayırt edilebilir dil, din, örf, âdetler ve müesseseler arasındaki farka göre yaşayan insanlar. Bir etnik grubun oluşabilmesi için ana kültür kalıbının her parçasında ...

Eşraf

Osmanlı şehir toplumunda devlet ile reaya arasındaki ilişkileri düzenleyen grup. [1] [1] İbrahim Özcoşar, “Şehir ve Eşraf: Osmanlı Diyarbekir’inde Eşraf”, Elektronik Sosyal Bilimler ...

Esnek Döviz Kuru Sistemi

Esnek kur sistemi döviz kurunun piyasalarda serbestçe değişebildiği ve döviz arz/talebindeki değişmelerin cari kura yansıyarak dengeyi sağladığı sistem.[1] [1] Ahmet Okur, “Türkiye’de İzlenen ...

Eşkinci Ocağı

Yeniçeri sorunu sebebiyle II. Mahmud döneminde kurulan talimli askeri sınıf.  25 Mayıs 1826’da toplanan Osmanlı ümerası imparatorluğun iç ve dış durumunu gözden geçirdikten ...

Esir

Fıkhi bir terim olarak savaşta diri olarak ele geçirilen erkek muharip unsuru, müslümanların güç kullanarak boyun eğdirip ele geçirdiği hür akıllı savaşçılar.[1] [1]Mehmet ...

Esami Defteri

Yeniçeri Ocağına bağlı yeniçerilerin künye, istihkak ve ulufelerini havi olan kayıt. Yeniçeri katibinin tuttuğu esami defteri ile yoklama yapılır ve bu defterde yazılı ...

Posts navigation