0

Birinci Dünya Savaşı Siyonist faaliyetlerin casusluklarla iç geçtiği bir dönemdi. Osmanlılar harp zamanında özellikle Suriye ve Kudüs civarında Siyonist faaliyetlere girişen Musevileri Anadolu içlerine sürüyor, başka bir ülke tabiiyeti olanları da o ülkelere gönderiyordu. Avrupa’da Siyonist faaliyetlere ve İtilaf devletlerine casusluk yapanlar da o ülkelerdeki Osmanlı diplomatlarınca tespit ediliyordu.

Avrupada Tespit Edilen Siyonist belge

Enver Paşa’nın imzasını taşıyan 12 Mayıs 1917 tarihli bu belgeye göre Osmanlı Lahey Elçiliği ailesi Kudüs’te kendisi ise Lahey’de yaşayan İspira adında bir kişinin Siyonizm için çalıştığını ve büyük ihtimalle Kudüs’te yaşayan ailesini de istihbarat amaçlı kullandığını tespit ederek önlem alınması gerektiğini Emniyet Umum Müdürlüğüne ve 4. Ordu İstihbarat Subayına bildirmiş. Cemal Paşa’nın komuta ettiği 4. Ordu’nun yaptığı tahkikat sonucunda ailenin Filistin’de Siyonizm’e hizmet ettikleri anlaşılmış ve bu ailenin Eskişehir’e sürülmesine kadar verilmiş.

Sürülecek bu aile o devrin müttefiki Avusturya tabiiyetinde olduğu için İstanbul Avusturya konsolosu bu aile için 4. Ordu’ya aile için şefaatçi olmuş. Başkumandanlık Vekâleti de bu ailenin kendilerine şefaatçi olan Avusturya’ya tamamen göçlerinin sağlanmasını böylece memleketin önemli bir fesat unsurundan kurtulacağını Hariciye Nezareti’ne bildirmiş.

Talha Hızal
1990 senesinde Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Aydın’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü 2013 senesinde bitirdi. 2014-2015 senelerinde Harp Akademisi Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp Tarihi ve Strateji bölümünden özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldı. 2015 senesinde başladığı yüksek lisans eğitimini 2018 senesinde Prof. Dr. Hasip Saygılı danışmanlığında hazırladığı “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” adlı tezle tamamladı. 2013 senesinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde Osmanlı Türkçesi Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Osmanlı Diplomatikası, İstanbul şehir tarihi ve kültürü, Cihan harbinde eşkıyalık ve casusluk, harp tarihi, asayiş tarihi gibi konular hakkında araştırmaları mevcuttur. Halen ismini taşıyan YouTube kanalında farklı dönemlere ait Osmanlı Arşiv Belgeleri okumaları ve yorumlamaları yapmaktadır.

Aydın’ın Karatepe Köyünde Katliam Yapan Yunan Kuvvetleri

Önceki yazı

Türkiye’de İş Kazası Yaşayan Fabrika İşçileri (1935-1937): Muhtelif Örnekler

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Belgelerle Tarih Okuması