Hikaye ve şiir

Türk Oğlu

Ölüm arifesine girdi denilen adamGökler kızıllaşırken, kararırken bir akşamYelesini kabartıp ihtişamla gerindi;Bu uykudan uyanış tarih kadar derindi.Etrafında ağ kuran örümceklere baktı,Hiddetli gözlerinden kızıl ...
Hikaye ve şiir

Bay Ülgen

Yazar: Kara argımak minittü Bindiği kara küheylan Kara kunduz töşöktü Döşeği kara kunduz (derisinden) Kurdak yetpes beldu Beline kuşak yetmez Kuçak yetpes moyundu ...