Dinler Tarihi

Şaman cübbesi külâhı ve davulu

Bütün yer yüzündeki din adamlarının özel kıyafet taşıma­ ları çok eski devirlerden, iptidaî çağlardan kalma bir gelenek ve görenektir. Kıyafete ve dış görünüşe hiçbir önem

Devamını oku »
Dinler Tarihi

Yafes’in Oğlu “Türk”

Yafes, öleceği sırada büyük oğlu Türk’ü yerine oturtup diğer çocuklarına dedi ki: Türk’ü kendinize padişah bilip, onun sözünden çıkma­yın dedi. Türk’e Yafes oğlu diye lakap

Devamını oku »
Dinler Tarihi

Kutadgu-Bilig

Kâşğarî ve Yûsuf Hâs Hâcib gibi Hâkânî müelliflerinin eserlerinde de, sanatta görülen tarzda, bir kültür değişmesi emârelerine rastlanır. Her iki müellif, Türklerin mensûb bulunduğu kültür

Devamını oku »
Dinler Tarihi

Tarihte Şamanizm

Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, İslâm ve Batı kaynaklarında epeyce malûmat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar

Devamını oku »
Dinler Tarihi

Şaman terimi Türkçe’ye yabancıdır

Şaman kelimesinin etimolojik kökeni üzerinde şimdiye kadar çok durulmuştur. Bu terimin Tunguzcadan Rusça yolu ile Batı ilim dünyasına geçtiği bilinmektedir. Aslen Sanskritçenin bir koluna bağlı

Devamını oku »
Dinler Tarihi

Çuvaşların tanrı inancı

Çuvaşlardaki Tanrı anlayışı ile diğer Türklerdeki Tanrı anlayışı arasında benzerlikler vardır. Çuvaş dininin araştırmacılarından biri olan Mészáros’a göre, geleneksel Çuvaş dininde “Tek Tanrı” inanışı net

Devamını oku »

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig, İslamlığın kabulünden sonra, yeni dinin ortaya koyduğu esasların

Türk oğlu, Sinanoğlu

2015, öyle sanıyorum ki, Türkiye’ye çok fazla şey kaybettirdi. Yitirdiğimiz

Kazakça Dersleri – 14

2-22 — Şınğısxan dombıra äwenin tüsinedi 2-22 — Cengizhan dombıra

Osmanlı aydınları

“Eski Türkiye’de güzideler sınıfı, halka ait ne varsa bayağı, adi,

Kazakça Dersleri – 3

1-13 — Biz Parïjde kezdestik 1-13 — Biz Paris’te karşılaştık

Tamgalı Say, Saymalıtaş

“Buraya resimleri çizenlerin, uzayda var olduğu söylenen başka dünyalarla bir

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın