Düyun-ı Umumiyye İdaresi

Muharrem Kararnamesi’nin 15. maddesi hükmü gereğince, tahvil sahiplerini temsil etmek ve onların menfaatlerini korumak maksadıyla kurulan meclis. Meclisin merkezi İstanbul olduğu yedi üyeden ...

Duygusal Emek

Çalışanların örgüt tarafından beklenen duyguları sergilemesi, iş yerinde duygularını denetleyerek belli kalıplar içerisinde müşterilere sunması. Duygusal emek (emotionallabor) kavramı ilk defa 1983 yılında ...

Dünya Bankası

II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa’da yaşanan ağır tahribatın giderilmesi için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmanı sağlamak, uluslararası ödemelerdeki kısa süreli darboğazları finanse ...

Duma

Rusya’da 1906’dan Şubat 1917 Devrimine değin Devlet Konseyi ile birlikte yasama gücünü elinde tutan ve üyeleri seçimle belirlenen meclis. 1905 Devriminin bir sonucu ...

Dük

Latince önder anlamındaki dux’den.  Fransa’da imparatorluk döneminde prensten sonra gelen yüksek soyluluk sanı.[1] [1] “Dük”, Büyük Larousse, c. VII, s. 3433.

Domino Teorisi veya Etkisi

ABD dış politikasında zayıf ve güçsüz devletlerin ardı ardına bir domino dizisi gibi komünizme geçme ihtimalinin öngörüsü.[1] [1] Hakan Taşpınar, “Amerika Birleşik Devletleri’nin ...

Dolmabahçe Sarayı

İnşasına I. Abdülmecid dönemi, 1843 yılında başlanılan ve 1855 yılında tamamlanan, inşaat masraflarının Hazine-i Hassa Nezareti tarafından üstlenildiği tarihi Osmanlı sarayı. Dolmabahçe Sarayının ...

Dolaylı ve Dolaysız Vergiler

Osmanlı İmparatorluğunda -sonrasında Türkiye Cumhuriyetine de intikal eden- vergi tasnifi. İmparatorluk döneminde dolaylı vergiler kategorisinde tömbekiden alınan vergiler, gemi ve sağlık harçları, deniz ...

Doc

Venedik veya Genova Cumhuriyetlerinin seçimle iş başına gelen başkanları.[1] [1] Baykal, Tarih Terimleri Sözlüğü, s. 41.

Dış Politika

Sınır üretici politik performans, ülke sınırları dışında uygulanmak üzere tasarlanmış politika. Devletlerin ve diğer unsurların inşası ve meşruluğu, iktidarlarının resmi olarak tanımlanması-tanınması ve ...

Posts navigation