Nutuk

 

Cumhuri̇yet Halk Fırkası Büyük Kongresi̇’ni̇ açış nutku

Milli teşkilatların kurulması ve kongreler

Milli teşkilatın kurulması ve milletin uyandırılması

Mitingler, milli gösteriler

Milli gösterilerin yankıları

İstanbul’a geri çağrılışım

Sivas’ta genel bir milli kongre toplama kararı

Adını saklayan bir tanıdığın Amasya’ya gelmesi

Rauf ve Refet beylerin kararsızlığı

İstanbul’da bazı kimselere gönderdiğim mektup

Ali Kemal Bey’in genelgesi

Ali Kemal Bey ve Padişah

Ali Galip Bey Sivas’ta

Sivas’a hareket

Erzurum’a hareket

Milli gaye ile ortaya atılma kararı

Erzurum kongresi hazırlıkları

Resmi sıfat ve yetkilerimi bırakarak vicdani göreve devam etme kararı

Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul’a gitmesi

Komutayı elden bırakmama emri

Refet Bey’in 3’üncü Kolordu Komutanlığını bırakması

Hamit Bey’in İstanbul Hükümeti’nce görevden alınması

Refet Bey’le haberleşmeler

Erzurumluların yardımları

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi’nin bildirisi ve kararları

Erzurum Kongresi’nde görülen kararsızlıklar

Karakol Cemiyeti

Avrupa’dan birşey başarmadan dönen Ferit Paşa’ya çektiğim şifre

Sıvas Kongresi hazırlıkları

Sıvas Valisi’nin endişeleri

Erzurum’dan ayrılma gereği

Sıvas yolunda

Sıvas Kongresi açılıyor

Sıvas Kongresi’nin uğraştığı işler

Amerikan mandası için propogandalar

Manda meselesinin kongrede görüşülmesi

Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir

Sıvas Kongresi’ni baltalama teşebbüsleri

Ali Galip olayı

Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa Kabinesi’ne hücum

İstanbul hükümeti ile ilişkiler

Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi

Misak-ı Milli ve gelişmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanması

İç isyanlar ve Doğu cephesindeki gelişmeler

Düzenli orduya geçme kararı

İstanbul hükümetinin Ankara ile temas arayışları

Batı cephesindeki gelişmeler ve Birinci İnönü zaferi

Londra konferansı ve İkinci İnönü zaferi

Sakarya meydan muharebesi ve müteakip gelişmeler

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı, Mudanya konferansı

Lozan barış konferansı ve Saltanatın kaldırılmasına ilişkin gelişmeler, Hilafet meselesi

Halk partisinin kuruluş çalışmaları, Lozan Barış Antlaşması ve müteakip gelişmeler

Cumhuriyetin ilanı

Hilafetin kaldırılması

Cumhuriyete karşı iç muhalefet, paşalar mücadelesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olayı

Türk Gençliğine Hitabe

Haritalar