İttihad-ı Anasır

Osmanlı unsurlarının mezhep, düşünce, ulus, şahsiyet ya da cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir araya getirilme düşüncesi, Osmanlı sınırları dahilinde yaşayan herkesi ortak bir Osmanlı ...

İthalat

İthalat, başka ülkelerde üretilen ve ithalatı serbest olan, ithalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması,[1] gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ...

İstiklal Marşı

Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Kurtuluş savaşının mânâsını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan millî marşlara denk olacak bir marş” yazılması ...

İstiklal Mahkemeleri

TBMM Hükümetinin cephe gerisinde asayişi sağlamak ve bilhassa asker kaçaklarına karşı etkili tedbir almak amacıyla 11 Eylül 1920’de kurduğu[1] özel mahkemeler.[2] Cumhuriyet öncesi ...

İstihdam

Üretim faktörleri olan emek, sermaye, girişimci ve doğal kaynakların optimal kullanılarak üretim sürecine katılmasını, insanların çalıştırılmaları, işe kabul edilmeleri.[1] [1] Mehmet Muharrem Kasapoğlu-Sedat ...

İstifçilik

Tüccar veya esnafın bir malı piyasadan çekerek saklaması ve bu mala ihtiyaç arttığı zaman fahiş fiyatla satışa çıkarması. İstifçilik piyasayı sarsan ve anormal, ...

İslamofobi

İslam korkusu. Müslümanlara karşı dışlamayı, ayrımcılığı ve şiddeti içeren bir kavram.[1] İslamofobi korku duygusu ile karakterize edilir. Bu nedenle, İslamofobi’nin etki yönünü anlamak ...

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)

Üye devletler arasında İslam dayanışmasını geliştirmek amacıyla 4 Mart 1972 tarihinde Cidde’de kurulan hükümetler arası bir uluslararası örgüt.[1] [1] Münevver Aktaş, “Türkiye İslam ...

İslam Kalkınma Bankası (IDB)

Üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla 20 Ekim 1975’de açılan banka. İslam Konferansı Örgütünün mali boyutunu temsil eder.[1] [1] Recep Ulusoy, “İslam Kalkınma ...

İslam

Doğuşundan bugüne kadarki tarihi süreç içerisinde, yüz civarında kelami-felsefi düşünce sistemine, yirmi kadar hukuki uygulama mezhebine ve yine sayısı yüzlerle  ifade edilebilecek sufi ...

Posts navigation