0

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin XVI. yüzyıl Osmanlı ilmiye erbabı eleştirisi.[1]


[1] Mehmet İpşirli, “İlmiye”, DİA, c. 22, İstanbul: TDV, 2000, s.142.

 M
Türkçe Tarih

Menşevizm

Önceki yazı

Merkantilizm

Sonraki yazı

Yorumlar