0

Fransızca Marquis’ten. Dük ile kont arasındaki soyluluk unvanı, Karolenjler döneminde bir eyaletin  korunmasıyla görevli kont sınıfından kişi.[1]


[1] “Marki”, Büyük Larousse, c. XV, s. 7814.

 M
Türkçe Tarih

Yorumlar