0

Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi’nin Leninist olmayan kanadı.[1] 1912’de bağımsız bir partinin öğretisi haline dönüşen ve Bolşeviklere göre burjuva-aydın bireyciliğini temsil eden Rus Marksizmi içinde ayrı bir politik akım.[2]


[1] Vladimir N. Brovkin, The Mensheviks after October: Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship, New York: Cornell University Press, 1987, s. 6.

[2] Rus Devriminde Menşevikler, (hzl. Abraham Ascher, çev. Celal Kanat), İstanbul: Metis Yayınları, 1992, s. 11. ; Carr, Bolşevik Devrimi, c. I, s. 45.

 M
Türkçe Tarih

Menkul Kıymetler

Önceki yazı

Merasim Uleması

Sonraki yazı

Yorumlar