0

1869-1876 yılları arasında aralıklarla kanunlaşan 16 kitap ile tamamlanmış, 1851 maddelik kanun,[1] İslam hukuk tarihinin ilk Medeni Kanunu.[2]


[1] Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, İstanbul: Maarif Matbaası, 1940, s. 9.

[2] Ahmet Cevdet Paşa, Tezakir, c. I, Ankara: TTK, 1991, s. 64.

 M
Türkçe Tarih

Yorumlar