0

Osmanlı diplomatiğinde, her hangi bir husus için, alttan üste ve genellikle bir idaire veya nezaretin şubelerinden bağlı olduğu üst makama hitaben, konuyla ilgili izin istemek yahut da bir şubeden diğer bir şubeye durumu anlatmak veya muameleyi sormak üzere yazılan yazılar.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, ss. 507-508.

 M
Türkçe Tarih

Müteşebbis

Önceki yazı

Yorumlar