0

Ahitleşme, karşılıklı sözleşme, karşılıklı taahhütte bulunma, savaşan tarafların barış antlaşması yapması; kişi, topluluk ve devlet olarak iki veya daha fazla taraf arasında yapılan ittifak.[1]


[1] Hasan Doğan, “Klâsik İslam Hukuku Literatüründe Antlaşma Kavramını İfade Eden Kavramların Çeşitliliği”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 46, 2018, s. 179.

 M
Türkçe Tarih

Muhafazakarlık

Sonraki yazı

Yorumlar