0

Osmanlı İmparatorluğunun isyan eden ayanları veyahut ayanlık iddiasıyla geniş  kapı halkı bulunduran yerel elitleri ifade şekli.[1]


[1] Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyanlık, Ankara: TTK, 1994, ss. 1-2. ; Abdullah Bay, “XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Taşrasında Siyaset Pratiği: Taşrada İktidar Mücadelesi, Hizipleşme ve Merkez”, Tarihin Peşinde, 6/12, 2012, s. 14.

 M
Türkçe Tarih

Mütareke

Önceki yazı

Müteşebbis

Sonraki yazı

Yorumlar