0

Devletin diğer kurumlarından ayrı, para politikasıyla ilgili politik müdahaleye maruz kalmayacak biçimde bağımsız hareket eden,[1] para basımından ve para politikası uygulamalarından sorumlu kurum,[2] çağdaş ekonomilerdebankacılık sisteminin ve para politikasının düzenleyicisi.[3]


[1] Jörg  Bibow, “A Post Keynesyen Perspective on the Rise of Central Bank Independence: A Dubious Success Story in Monetary Economics”, Levy Economics Institute of Bard College Woeking Paper, vol. 625, October 2010, s. 2.

[2] Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2011, s. 1.

[3] Tezer Öçal-Ö. Faruk Öçal, Para Teori ve Politika, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 1999, s. 29.

 M
Türkçe Tarih

Merkantilizm

Önceki yazı

Meşruti Monarşi

Sonraki yazı

Yorumlar