0

Arazi-i emiriye çıkarlarını bir yöne tahsisini ya da belli koşulları yerine getirmek üzere rakabesinin temliki.[1] Genel olarak mülknâme, yalnız bir gayrimenkul satışında müşteri eline verilen belge, özel olarak ise yalnız kır arazisinden, sultanın yetkilerine dayanarak ve kuvvetle muhtemel olarak miri araziden, özel kişilere, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak mülkiyet üzere toprak devri halinde kullanılan bir deyimdir.[2]


[1] Osmanlı Padişah Fermanları Sergi Kataloğu, (hzl. Ayşegül Nadir vd.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987, s. 19.

[2] Halil Sahillioğlu, “İkinci Keykavus’un Bir Mülknamesi”, Vakıflar Dergisi, sy. 8, 1969, s. 59.

 M
Türkçe Tarih

Mülkiyet

Önceki yazı

Müsadere

Sonraki yazı

Yorumlar