0

Great Charter of Liberties.  5 Haziran 1215 tarihinde İngiltere kralı John’un altına mühür bastığı ferman. Kralın kendi siyasal iktidarını kısıtlayan, insan hakları ve kişi hürriyetlerinin soyut birer kavram olmaktan kurtarılarak hukuki ve siyasal bir düzen içinde gerçekleştirilmesini ve şekillendirilmesini sağlayan örnek metin,[1] “habeas corpus (suçsuz tutuklanmama), jüri tarafından yargılanma hakkı, temsilsiz vergilendirme olamaz” gibi prensiplerin kaynağı,[2] yazılı teminat.[3]


[1] Ersan İlal, “Magna Carta”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. XXXIV, sy. 1-4, Temmuz 1969, ss. 210-221.

[2] Sefa Dereköy, “Magna Carta (Büyük Ferman) Bir Magna Sancta (Büyük Kutsal) Mı?”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 11, sy. 56, Nisan 2018, s. 158.

[3] Aylin İdikut Özpençe-Özay Özpençe, ” Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşların Ulus-Devletin Vergilendirme Yetkisine Etkileri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 1, 2007, s. 9.

 M
Türkçe Tarih

Mahalle Mektebi

Sonraki yazı

Yorumlar