0

Ticari kapitalizm. XV. yüzyılın ortasından itibaren Batı Avrupa ülkelerinde ekonomik yapıyı şekillendiren ve etkinliğini XVIII. yüzyılın ortalarına kadar sürdüren ekonomik sistem. İhracat fazlasının sağlaması için ithalatın kısıtlanması ve bir ülkenin zenginleşmesini sağlayacak kıymetli maden stokunun arttırılması için devletin müdahaleci bir politika izlemesi gerektiğini savunan merkantalistler, altın ve gümüşü esas servet olarak görmüş, güçlü devlet ile fazla nüfus arasında ayni yönlü bir ilişki bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.[1] Merkantalizm deyiminin isim babası Adam Smith kabul edilmektedir.[2]


[1] Ersoy, İktisadi Teoriler ve Düşüncelerin Gelişim Tarihi, ss. 93-96.

[2] Ulutan, İktisadi Doktrinler Tarihi, s. 170.

 M
Türkçe Tarih

Merasim Uleması

Önceki yazı

Merkez Bankası

Sonraki yazı

Yorumlar