0

Grekçe Irmakların ortasındaki ülke. Dicle – Fırat havzası.[1] Coğrafi olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan ve Güneydoğu Anadoludan Bağdat yakınlarına kadar uzanan alan.[2] Günümüzde Mezopotamya adı, kuzeyde Toros Dağları, güneyde Basra Körfezi, doğuda Zagros Dağları, batıda da Suriye Çölü tarafından çevrelenen alan için kullanılır. Gerçekte Mezopotamya’nın kesin hatlarla belirlenmesi mümkün olmayan kültürel sınırları, batıda Suriye Çölü’nü Fırat Vadisi boyunca aşarak Filistin ve Lübnan Dağlarına, güneyden de Elam üzerinden doğuya doğru genişlemektedir. Mezopotamya bir coğrafi terim olmakla birlikte, burada gelişen Sümer, Akkad, Babil ve Assur gibi uygarlıklardan günümüze ulaşan bileşik kültürel bir kimliği de ifade etmektedir.[3]


[1] V. Diakov-S. Kovalev, İlkçağ Tarihi: Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, c. I,  (çev. Özdemir İnce), Ankara: V Yayınları1987, s. 88.

[2] Nazmi Özçelik, İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010, ss. 29-30.

[3] Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi (Başlangıcından Perslere Kadar), İstanbul: İletişim Yayınları, 2018, s. 12.

 M
Türkçe Tarih

Militarizm

Sonraki yazı

Yorumlar