0

Medresedeki eğitimini tamamlayarak icazet alan mezun öğrencilerin müderrislik ve kadılık yapabilmek için sıra beklemeleri, bu süreçte mesleki tecrübe kazanmaları ve belirli kontenjanlardan yararlanarak göreve başlamaları. Müderrislik veya kadılık için gerekli olan bu bekleme süresi nevbet/nöbet olarak ifade edilmiştir. İşte sıraya girip görev bekleyen bu danişmendlere mülazım denilmiştir. Bir kişinin mülazım olması, o kişinin görev alabilmesi için gerekli liyakata sahip olduğu anlamına gelmektedir.[1]


[1] Mahmut Zengin-Kübra Cevherli, “Osmanlı Medrese Sisteminde Egitim-Ögretim Kadrosu Üzerine Bir Degerlendirme”, Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim ve Finans, (ed. Fuat Aydın vd.), İstanbul: Mahya Yayıncılık, 2019, ss. 180-181.

 M
Türkçe Tarih

Mühimme Defteri

Önceki yazı

Mülkiyet

Sonraki yazı

Yorumlar