0

Yurttaşlık, yurtseverlik, popülizm, etnizm, etnosantrizm, yabancı düşmanlığı, şovenizm, emperyalizm gibi terimlerle zenginleşen ve millet, milliyet, etnisite, kültür, ırk, ırkçılık, halk, yurtseverlik vb. diğer terimlerle de iç içe geçen müphem kavram.[1] Milletin amaçlarına ulaşacak ve milli iradeyi gerçekleştirecek bir toplumsal ve siyasi hareket. Milletler ve milli irade hakkında bir kültürel doktrin ile milli emellerin ve milli iradenin gerçekleşmesine dair reçeteleri de içeren milliyetçilik,[2] kendini çağlara, siyasal rejimlere, ekonomik ve toplumsal yapılara uyarlayabilen ve bu nedenle de yer ve zamana göre farklılaşabilen oldukça dayanıklı bir ideoojidir.[3]


[1] Temuçin F. Ertan-Orhan Örs, “Milliyetçiliğin Müphemliği: Milliyetçilik Nedir?”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, sy. 62, Bahar 2018, s. 41.

[2] Anthony D Smith, Milli Kimlik, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayınları, 1994, s. 119.

[3] Erol Turan, “Milliyetçilik Teorisinin Gelişimi ve Türk Milliyetçiliği”, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, sy. 1, Mayıs 2011, s. 137.

 M
Türkçe Tarih

Militarizm

Önceki yazı

Minyatür

Sonraki yazı

Yorumlar