0

Hükümdarın yetkilerinin kanunlarla sınırlandırıldığı yönetim biçimleri. Bu tür yönetim biçimlerinde hükümdarın, daha önce sadece kendisine ait olan yetkilerden bir kısmını anayasa gereğince seçimle işbaşına gelmiş bir parlamentoya vermesi.[1]


[1] Adil Bucaktepe,”Birinci ve İkinci Meşrutiyet Anayasalarında Öngörülen Devlet Modelleri Hakkında Bir Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 42, Ekim 2014, s. 48.

 M
Türkçe Tarih

Merkez Bankası

Önceki yazı

Meşrutiyet Dönemi

Sonraki yazı

Yorumlar