0

İnsanoğlunun yaptıklarının, tasarruflarının maddi ve manevi toplamı,[1] teknikten başlayarak bilim düzeyindeki gelişmelerin, insan maneviyatının farklı ilerlemiş olguları, Bir yerde ikamet etmek, yerleşmek anlamlarına gelen medine kelimende türeyen medeniyet,  oldukça dinamik bir sürecin hedefi ve sonucudur. [2] Kelime  özellikleri olan sosyal grupları ifade etmek için kullanıldığında çoğul anlamdadır. İslâm Medeniyeti, Hint Medeniyeti, Grek ve Roma Medeniyeti, Osmanlı Medeniyeti, İngiliz Medeniyeti, Fransız Medeniyeti ve Orta Çağ Hristiyan Medeniyeti gibi.[3]


[1] Bayram Ali Çetinkaya, “Medîne, Medeniyet ve İslâm Medeniyeti -Medîne’den Medeniyete-“, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 22, 2010, ss. 20-21.

[2] Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, (çev. Ufuk Uyan), İstanbul: İşaret Yayınları, 1988, s. 56.

[3] Tahsin Görgün, “Medeniyet”, DİA, c. 28, İstanbul: TDV, 2003, s. 298.

 M
Türkçe Tarih

Medine Vesikası

Sonraki yazı

Yorumlar