0

Almanya ile Sovyetler Birliği arasında barışı güçlendirmek adına 23 Ağustos 1939 gecesi imzalanan Saldırmazlık Paktı. Pakt ile Polonya, Baltık bölgesi ve Güneydoğu Avrupa’daki Alman ve Sovyet etki alanları belirlenmiştir. Antlaşmanın gizli ek protokolünde taraflar Doğu Avrupa’daki çıkar alanlarının sınırları konusunu görüşmüşler ve Baltık Ülkelerine (Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya) ait olan bölgelerdeki olası teritoryal-politik bir yeniden şekillenme durumunda Litvanya’nın kuzey sınırlarının Almanya’nın ve SSCB’nin çıkar alanlarının sınırları sayılması kararlaştırılmış, bu doğrultuda Litvanya’nın Vilnius bölgesindeki çıkarları kabul edilmiştir. Polonya devletine ait olan bölgelerdeki olası bir teritoryal-politik yeniden şekillenme durumunda Almanya’nın ve Rusya’nın çıkar alanlarının sınırlarının takriben Narev, Vistül ve San nehirleri hattı olacağı, her iki tarafça bağımsız bir Polonya devletinin varlığının arzu edilmesi hususu ve bu devletin sınırlarının nasıl olacağı sorusunun da ancak devam eden siyasal gelişmeler sayesinde nihai olarak aydınlığa kavuşturulması ve her durumda, iki yönetimin de bu sorunu uzlaşma yoluyla çözmeleri gerektiği kararlaştırılmıştır. Güneydoğu Avrupa’ya ilişkin ise Sovyet tarafı Besarabya ile ilgili menfaatlerini vurgulamıştır. Alman tarafı bu bölgelere siyasal olarak tamamen ilgisiz olduğunu açıklamıştır.[1]


[1] Ali Servet Öncü-Oğuzhan Ekinci, “İkinci Dünya Savaşı Öncesi Beklenmeyen Gelişme: 23 Ağustos 1939 Tarihli Alman Rus Paktı”, TSA, sy. 2, Ağustos 2014, s. 252.

 M
Türkçe Tarih

Mîsâk-ı Millî

Önceki yazı

Yorumlar