0

Osmanlı İmparatorluğunda sultanın herhangi bir kısıtlama ya da yükümlülük getirmeksizin toprağın veya diğer bir gelir kaynağının mülkiyetini herhangi bir kişiye vermesi,[1]  mukâta’aların ömür boyu tasarruf etme yetkisiyle özel kişilere satılması yani vergi toplama hakkının özel kişilere devredilmesi.[2]


[1] Avdo Suceska, “Malikane”, (çev. M. Özyüksel), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, c. 41, sy. 1-4, 1985, ss. 273-274.

[2] Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII.yy dan Tanzimat’a Mali Tarih), İstanbul: Alan Yayıncılık, 1986. s. 33.

 M
Türkçe Tarih

Makyavelizm

Önceki yazı

Manda Sistemi

Sonraki yazı

Yorumlar