0

Hükümdar, prens veya bir devletin yahut belirli bir bölgenin idaresinden sorumlu kişi, kral.[1]


[1] Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, ss. 19-20.

 I - İ
Türkçe Tarih

İlmiye Sınıfı

Sonraki yazı

Yorumlar