0

Değişme, bir halden, başka bir hale dönme, toplumdaki mevcut değerlerin, zamanın şart veİhtiyaçlarina cevap verecek şekilde açığa çıkarılması.[1]


[1] Hüseyin Bulut, “Türk İnkılabı ve Cumhuriyet”, Atatürk Dergisi, c. 5, sy. 2, 2006, ss. 103-104.

 I - İ
Türkçe Tarih

İngiliz Milletler Topluluğu

Önceki yazı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Sonraki yazı

Yorumlar