0

İki Irak. Irak-ı Arab denilen Bağdat ve havalisi ile, Irak-ı Acem denilen kuzey batısı ki, Hemedân’ dan Tebriz ve havâlisine kadar olan bölgeyi içine alan coğrafya.[1]


[1] Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 455. ; Remzi Kılıç, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi’nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Gelişmeler”, bilig, sy. 9 , Bahar 1999, ss. 115-127.

 I - İ
Türkçe Tarih

Ilımlı Enflasyon

Önceki yazı

Islahat Fermanı

Sonraki yazı

Yorumlar