0

III. Selim döneminde askeri giderleri ve savaşı finanse edebilmek, gelir kaynaklarını etkin ve verimli yönetebilmek amacıyla 1 Mart 1793’de oluşturulan fon niteliğindeki hazine.[1]


[1] Mehmet Emin Yardımcı-Ednan Ayvaz, “Osmanlı Mali Sisteminde İrâd-ı Cedid Hazinesi ve Muhasebe Kayıtları (1799-1800)”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sy. İktisat Özel, Güz 2017, s. 255.

 I - İ
Türkçe Tarih

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Önceki yazı

Yorumlar