0

Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Kurtuluş savaşının mânâsını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan millî marşlara denk olacak bir marş” yazılması isteği üzerine Mehmed Âkif Ersoy’un onbir kıta olarak yazdığı şiir, Türk milletinin karakterini yansıtan somut bir belge.[1]


[1] Gencay Zavotçu, “İstiklâl Marşı’nın Temel Kavramları”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, sy. 6/4, 2017, s. 2414.

 I - İ
Türkçe Tarih

İstiklal Mahkemeleri

Önceki yazı

Yorumlar