0

Ya da imdâd-ı seferiyye. Osmanlı İmparatorluğunun  XVII. yüzyılın başlarından itibaren savaşların ortaya çıkardığı mali krizleri aşmak için topladığı vergi. Miktarı, koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak fermanlarla artıp eksilen bu vergi kalemi, tevzi defterlerine yazılıp, bazen hazineye gönderilir, bazen de doğrudan doğruya orduyu sefere götürmekle görevlendirilmiş olan serdarlara verilirdi.[1]


[1] Klasik Dönem Osmanlı Vergi Sistemi ve Vergi Türleri, (hzl. Cengiz Becermen), Ankara: PAMAT, 2008, s. 70. ; Kamil Çolak, “İnebahtı Muhafızlarının 1797 Tarihli İmdâd-ı Hazariyye Gelirleri”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 20, Aralık 2009, ss. 48-49.

 I - İ
Türkçe Tarih

Yorumlar