0

Üye devletler arasında İslam dayanışmasını geliştirmek amacıyla 4 Mart 1972 tarihinde Cidde’de kurulan hükümetler arası bir uluslararası örgüt.[1]


[1] Münevver Aktaş, “Türkiye İslam Konferansı Örgütüne Üye Midir?”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2009, s. 1.

 I - İ
Türkçe Tarih

İslam Kalkınma Bankası (IDB)

Önceki yazı

Yorumlar