0

İthalat, başka ülkelerde üretilen ve ithalatı serbest olan, ithalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması,[1] gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hızlarını artırmak, gelişmiş ülkelerin de istikrarlı büyüme için başvurdukları önemli bir araç.[2]


[1] Koşar, “Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi”, ss. 17-20.

[2] F.İdil Koçak-Mehmet Özmen , “Türkiye’nin İthalat Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, c. 16, sy. 2, Aralık 2012, s. 30.

 I - İ
Türkçe Tarih

İstiklal Marşı

Önceki yazı

İttihad-ı Anasır

Sonraki yazı

Yorumlar