0

Sığınma, kontrol dışı gerçekleşen hadiselerin sonucu. İltica eden kişiye mülteci adı verilir.[1]


[1] Polat Kara-Recep Korkut, “Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler”, Türk İdare Dergisi, sy. 467, Haziran 2010, s. 154. ; İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika, (ed. Özlen Çelebi vd.), Ankara: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2011, ss. 7-9.

 I - İ
Türkçe Tarih

Yorumlar