0

Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan gayrimüslimlere kamu hizmetlerine ve askerlik hizmetine girmede eşitlik, kanun önünde eşitlik, vergi ve eğitim alanında eşitlik tanıyan 1856 tarihli, Tanzimat Fermanının tamamlayıcısı olduğu düşünülen hatt-ı hümayun.[1]


[1] Belkıs Konan, “İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Açısından Osmanlı Devletine Bakış”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.  XV, sy. 4, 2011, ss. 276-277.

 I - İ
Türkçe Tarih

İaşe (Provizyonizm) İlkesi

Sonraki yazı

Yorumlar