0

Bir ülke sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin yabancı ulkelere döviz karşılığında satılması,[1] Bir malın, yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması ya da Müsteşarlıkça kabul edilecek sair çıkış ve işlemler.[2]


[1] Alaiddin Koşar, “Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1/1, 2018, ss. 17-20.

[2] Yunus Ceran-Metehan Ortakarpuz, “İhracat Hasılatının Vergi Uygulamaları ve Türkiye Muhasebe Standartları“, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sy. 1, Nisan 2014, ss. 3-4.

 I - İ
Türkçe Tarih

İdeoloji

Önceki yazı

İkindi Divanı

Sonraki yazı

Yorumlar