0

Bir müstakil hükümdar tarafından idare edilen siyasi birlik, siyasi bakımdan müstakil, muntazam teşkilatlı millet, ülke, imparatorluk, iktidar veya hükümet.[1]


[1] Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 224.

 I - İ
Türkçe Tarih

İkta Sistemi

Önceki yazı

Yorumlar