0

Grekçe eidos ve logos kelimelerinin birleşimi. Düşünceler bilimi.[1] Düşüncenin, tüm değerlerin, yönelimlerin ve teknolojik olarak dolayımlanmış olan ve kişilerarası iletişimle ifade edilen fikirsel bakış açılarının biçimlenme eğilimlerinin örgütlü bir hal alması.[2]


[1] Yücel Bulut, “İdeolojinin Tarihçesi”, Sosyoloji Dergisi, sy. 23. 2011, s. 185.

[2] Pınar Gürçınar, “Althusser ve Marks’ın İdeoloji Kavramlarının Karşılaştırılması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sy. 41, Aralık 2015, s. 449.

 I - İ
Türkçe Tarih

İdealizm

Önceki yazı

Yorumlar