0

Francis Hutcheson, Adam Ferguson, David Hume ve Adam Smith gibi İskoç aydınlanması düşünürlerinin düşünceleri çerçevesinde gelişmeye başlayan kendiliğinden gelişen düzen fikri.[1] 1707’de İngiltere ile gerçekleştirilen birlik zamanında siyasal, ekonomik ve kültürel olarak kötü durumda olan İskoçya yaklaşık yüz yıllık bir zaman diliminde Avrupa’nın önde gelen entelektüel bir merkezi olmayı başarmış, düşünürlerin eserleri tüm Avrupa’da etkili olmuş ve muhtelif dillere çevrilmiştir.[2]


[1] Özlem Kırlı, “Sınırlı Bilgi, Sınırlı İktidar: İskoç Aydınlanması Düşünürleri ve Hayek Özelinde İnceleme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 42, Ekim 2014, s. 1.

[2] Mümin Köktaş, “İskoç Aydınlanması ve Amerika”, Liberal Düşünce, sy. 63, Yaz 2011, s. 235.

 I - İ
Türkçe Tarih

İslam Kalkınma Bankası (IDB)

Sonraki yazı

Yorumlar