0

Savaşlarda esir edilen veya bir suretle ele geçen, hürriyetlerine sahip olmayan, başkasının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, para ile alınıp satılan kadınlar. [1]


[1] İbrahim Etem Çakır, “Osmanlı Toplumunda Köle ve Cariyeler Sofya 1550- 1684”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 36, 2014, s. 202.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Bağımsızlık

Önceki yazı

Bağlantısızlar

Sonraki yazı

Yorumlar