0

Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB’nin başı çektiği Batı ve Doğu Bloklarına dâhil olmak istemeyen, sömürgeciliğin etkisinden henüz kurtulmuş olan 29 devletin Bandung Konferansında (18-24 Nisan 1955) ifade ettikleri tarafsızlık, bağlantısızlık idealleri.[1]


[1] Mehmet Korkud Aydın, “Bandung Konferansı ve Türk Basınına Yansımaları”, Turkish Studies, 13/24, Sonbahar 2018, s. 37.

 B
Türkçe Tarih

Yorumlar