0

Her biri hayatın farklı kısımları üzerinde hükme sahip şahsiyeti olan birçok tanrının varlığına olan inancı ifade eder.[1]


[1]Mariasusai Dhavamony, “Dinlerde Tanrı Anlayışı”, (çev. Fuat Aydın), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.  XII, sy. 22 , 2010/2, s. 208.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çokkültürçülük (Liberal)

Önceki yazı

Çürük Akçe

Sonraki yazı

Yorumlar