0

Liberal değerleri üretmeyen cemaatlere temel insan haklarını korumak ve geliştirmek gayesiyle müdahale etme kapasitesine sahip güçlü devleti tam olarak dışlamayan siyasal önerilere sıcak bakılması.[1]


[1] Nazım İrem, “Liberal Cumhuriyetçilik, Çokkültürcülük ve Kültürel Demokrasi Talepleri”, Uluslararası İlişkiler, c. 2, sy. 8, Kış 2005-2006, s. 26.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çok Partili Sistem

Önceki yazı

Çoktanrıcı (Politeizm)

Sonraki yazı

Yorumlar